Skip to Content

Güncel Duyurular Güncel Duyurular

DSİM Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu Yönergesi ve Proje Bilgi Formu  - Proje Bilgi Formu Kapak  -  Ar-Ge Yenilik Tasarım Olmayan Faaliyetler

 

Yeni E-Bordro servisi

2015 yılı Ocak ayı itibariyle, E-Bordro hizmeti kullanıma alınmış, tüm personelimiz bordro ayrıntılarını Portal üzerinden görüntüleyebilir hale gelmiştir.
2016 Ocak ayı itibariyle de ay ve yıl seçimi yapılarak, istenilen döneme ait bordro pdf olarak indirilip çıktı alınabilmektedir. Bordro çıktılarının resmi olarak kullanılabilmesi için Personel Dairesi Başkanlığı’na onaylatılması gerekmektedir.
E-Bordro hizmetine, "Hızlı Erişim" bağlantısı üzerinden veya Portal’e giriş yapıldıktan sonra, "Uygulamalar" sekmesi altından erişilebilmektedir.

 

2016 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında

BAP Komisyonunun 14.09.2015 tarih 2015/ 5 nolu toplantısında alınan 1 nolu karar gereğince, Üniversitemiz 2016 yılı BAP-1 bütçesinden desteklenmek üzere öğretim elemanlarımız tarafindan önerilecek proje tekliflerine ilişkin takvim aşağıda sunulmaktadır.
15 Eylül – 09 Kasım 2015:
Proje yürütücüleri tarafından BAP-1 Proje başvurularının https://portal.metu.edu.tr adresinden yapılması gerekmektedir.
10 Kasım – 10 Aralık 2015:
Dekanlıklar, Enstitü Müdürlükleri ve Rektörlük tarafından (Araştırmalar Koordinatorlüğü), değerlendirilmiş desteklenmesi önerilen projelere ait proje başvurularının BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne gönderilecektir.
05 Ocak 2015:
Desteklenmesi uygun görülen 2016 yılı BAP-1 projelerinin Rektörlükçe ilan edilecektir.

 

Yeni ODTÜ Kimlik Kartı Uygulaması / New METU ID Card Services

Değerli Öğrenci ve Mensuplarımız,
Yeni hizmetimizle, Portal üzerinden ODTÜ kimlik kartınızı iptal edebilir ya da yenisini talep edebilirsiniz. (Yeni kimlik kartı talebi şu anda yalnızca öğrenciler için yapılabilmektedir).
Saygılarımızla,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Dear Students and Employees,
With the use of our new service, you can cancel your METU ID card or request a new one (only for students at the moment) following the link.
Best regards,
Computer Center

G. Takvim

OBBS

Basında ODTÜ Basında ODTÜ

Yemek Listesi Yemek Listesi

Ring Ring